Connect with us

Hi, what are you looking for?

Hikmah

Zakat: Membantu Sesama Melalui Pembagian Rezeki

Zakat: Membantu Sesama Melalui Pembagian Rezeki

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Dalam Islam, zakat dianggap sebagai sarana untuk membersihkan harta, mengurangi kesenjangan sosial, dan membantu mereka yang membutuhkan. Konsep zakat mencerminkan keadilan sosial dan solidaritas dalam masyarakat Muslim, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan harmoni sosial. Artikel ini akan mengupas pentingnya zakat, jenis-jenis zakat, serta manfaatnya bagi individu dan masyarakat.

Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, berkembang, dan berkah. Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Zakat adalah ibadah maliyah (harta) yang bersifat wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti nisab (batas minimum harta) dan haul (masa kepemilikan harta selama satu tahun).

Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis utama: zakat fitrah dan zakat mal.

Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim menjelang Idul Fitri. Besarannya adalah satu sha’ (sekitar 2,5 hingga 3 kilogram) bahan makanan pokok, seperti beras atau gandum, yang diberikan kepada fakir miskin. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, serta membantu kaum miskin merayakan Idul Fitri dengan suka cita.

Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta tertentu yang dimiliki oleh individu atau perusahaan, dengan syarat-syarat tertentu seperti mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun penuh. Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat mal antara lain:

 • Emas dan perak: Nisab untuk emas adalah 85 gram, sedangkan untuk perak adalah 595 gram. Kadar zakatnya adalah 2,5%.
 • Uang dan tabungan: Uang tunai, simpanan di bank, dan investasi lainnya yang mencapai nisab dikenakan zakat 2,5%.
 • Hasil pertanian: Nisab untuk hasil pertanian adalah 653 kilogram (5 wasaq) dengan kadar zakat 5% hingga 10%, tergantung pada cara pengairannya.
 • Hewan ternak: Nisab untuk hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing memiliki perhitungan yang berbeda-beda tergantung jumlah dan jenis hewan.
 • Hasil perdagangan: Barang dagangan yang mencapai nisab dikenakan zakat 2,5%.

Manfaat Zakat

Zakat memiliki berbagai manfaat baik bagi individu maupun masyarakat.

Bagi Individu

 1. Pembersih Harta: Zakat membersihkan harta dari unsur-unsur haram dan menumbuhkan sifat kejujuran serta keikhlasan.
 2. Berkah dan Keberlimpahan: Allah menjanjikan keberkahan dan keberlimpahan bagi mereka yang menunaikan zakat dengan niat ikhlas.
 3. Menghapus Dosa: Zakat dapat menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan seseorang, sehingga memperbaiki hubungan dengan Allah SWT.

Bagi Masyarakat

 1. Mengurangi Kesenjangan Sosial: Zakat membantu mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.
 2. Membantu yang Membutuhkan: Dengan zakat, kaum miskin dan yang membutuhkan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
 3. Meningkatkan Solidaritas: Zakat mempererat tali persaudaraan dan solidaritas antar sesama Muslim, menciptakan rasa saling peduli dan gotong royong dalam masyarakat.
 4. Pembangunan Ekonomi: Dana zakat dapat digunakan untuk program-program pembangunan ekonomi, seperti pemberdayaan usaha kecil, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penutup

Zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Melalui zakat, umat Islam diajak untuk peduli dan berbagi dengan sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya membersihkan harta dan diri, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kehidupan yang lebih baik bagi semua. Sebagai Muslim, marilah kita senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan zakat dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab, sehingga kita dapat meraih keberkahan dan ridha Allah SWT.

Robby Karman
Written By

Penulis, Peminat Kajian Sosial dan Keagamaan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel terkait

Kajian

Metode tafsir maudhu’i, juga dikenal sebagai metode tematik, adalah cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki maksud yang sama, membahas topik yang sama, dan menyusunnya...

Kajian

KITA TAHU negara muslim atau negara dengan mayoritas penduduk muslim saat ini rata-rata tertinggal dari negara-negara dari negara Eropa atau Asia Timur. Hal ini...

Hikmah

Ibrahim bin Adham, seorang tokoh sufi yang terkenal dalam sejarah Islam, dikenal dengan nasihat-nasihatnya yang tajam dan mendalam. Nasihat-nasihatnya tidak hanya mengingatkan kita tentang...

Kabar

RUANGSUJUD.COM – Nama Nupur Sharma mendadak menjadi perbincangan publik. Pernyataan petinggi partai penguasa, Bharatya Janata Party (BJP) membuat kontroversi. Dalam sebuah debat di media Times Now, Sharma...